Strona główna » Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

PLAN REKRUTACJI

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Udostępnienie formularzy związanych z rekrutacją na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej


15 lipca 2019 r.

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu

rekrutacyjnym


12-30 sierpnia 2019 r.

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej – weryfikacja

dokumentów złożonych przez kandydatów, dopuszczenie kandydatów

do postępowania kwalifikacyjnego


4  września 2019 r.

 

Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego

11 września 2019 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego z nowożytnego języka

obcego na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


13 września 2019 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne w dyscyplinie nauki medyczne

16-18 września 2019 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

19 września 2019 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

20 września 2019 r.

 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej na stronie

internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


24 września 2019 r.