Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

Kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej w dniach 27.09-29.09

Szanowni Państwo,
w związku z sesją sprawozdawczą doktorantów po I roku Szkoły Doktorskiej w dniach 27.09-29.09 kontakt e-mailowy i telefoniczny z Biurem Szkoły Doktorskiej w tych dniach będzie możliwy dopiero po godz. 14:00.


Doktorat wdrożeniowy

Szanowni Państwo, Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał zgłoszenie od firmy zainteresowanej współpracą w ramach doktoratów wdrożeniowych. Doktoraty Wdrożeniowe to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach którego istnieje możliwość sfinansowania: stypendium doktoranckiego oraz kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. Szczegóły na temat programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

Jeżeli Państwa  zainteresowania badawcze obejmują w swym zakresie:
- onkologię / nowotwory
- immunologię
- choroby sercowo-naczyniowe
zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Doktorat Wdrożeniowy oraz do kontaktu z Panem Mariuszem Kacprzakiem z Doctor Life Sp.z o.o. (tel: 730027463).

Ubezpieczenia eksperymentów medycznych prowadzonych przez WUM

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z pismem prof. dr hab. n. med. Piotra Pruszczyka - Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM dotyczącym ubezpieczeń eksperymentów medycznych

EUROBIOTECH ONLINE & CONGRESS

Szanowni Państwo, Komitet Biotechnologii PAN i Komitet Organizacyjny Eurobiotech 2021 serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji EUROBIOTECH Online, który odbędzie 16 czerwca

DOKTORAT WDROŻENIOWY 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

1. Nabór wniosków: od 5 maja do 31 maja 2021 roku.

2. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

3. Program składa się z modułów:

I Ogólnopolskia Konferencja Kopernikańska "COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce",

I Ogólnopolskia Konferencja Kopernikańska "COVID-19 - wyzwania we  współczesnej nauce", organizowana przez Samorząd Doktorantów UMK. 
Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 20-22.09.2021r. 

Zaproszenie do udziału w konferencji "Nowe trendy w badaniach naukowych"

Zaproszenie na już trzecią edycję Konferencji dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH - Wystąpienie Młodego Naukowca 26-28.02.2021. 
http://www.creativetime.pl/ntwbn2021.html

Rekrutacja do 18.12.2020. 
UWAGA: Konferencja organizowana jest za pośrednictwem INTERNETU. 
Niski koszt / nawet trzy referaty / nowe wyzwanie / doskonalenie wystąpień.

Organizator: 
CREATIVETIME 
www.creativetime.pl 
konferencja@creativetime.pl

Nabór wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Uczelnia ma prawo do zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium.

W trakcie oceny wniosków przez Fundację będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. I praca doktorska – do 20 pkt.

W załączeniu regulamin konkursu.

Wnioski o Stypendium START 2021

Fundacja na Recz Nauki Polskiej ogłosiła nabór na składanie wniosków o stypendium START 2021.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku aplikacyjnego prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi warunków aplikowania i postępowanie zgodnie z opisaną poniżej procedurą przygotowywania i składania wniosków obowiązującą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Termin składania wniosków: od 23 września do 2 listopada 2020 r.

Stypendium START można otrzymać tylko raz.

Proceura przygotowania wniosku o stypendium START 2021

Strony