Strona główna » Plany zajęć

Plany zajęć

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022
I ROK
Data Science I - seminaria i ćwiczenia odbedą się w semestrze letnim
Basics of methodology and scientific writing - szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany w późniejszym terminie (zajęcia przeniesione na semestr letni)
Basics of academic teaching
II ROK
Zaawansowane metody statystyczne
Zasady etyki w badaniach naukowych
Pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych aktualizacja 21.10.2021
III ROK
Podstawy Evidence Based Medicine- aktualizacja 27.09.2021

Język angielski - plan zajęć dla absolwentów kierunku lekarskiegoaktualizacja 18.10.2021
Język angielski - plan zajęć dla absolwentów kierunków innych niż lekarski                                                                                                                                                                  

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021
I ROK
Informacja naukowa
Podstawy biostatystyki - aktualizacja z dnia 18.02.2021 r.
Pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowychprzedmiot odroczony na II rok studiów

II ROK
Prawo autorskie
Prawo medyczne i farmaceutyczne

Zasady etyki w badaniach naukowych - aktualizacja z dnia 10.02.2021 r.
Harmonogram zajęć fakultatywnych dla doktorantów II roku, którzy nie ukończyli kursów on-line aktualizacja z dnia 21.04.2021 r.

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
I ROK
Szkolenie BHP
Metodologia badań naukowych i przygotowania publikacji naukowychaktualizacja z dnia 22.10.2020 r.
Podstawy dydaktyki w szkole wyższej - aktualizacja z dnia 20.10.2020 r.

II ROK
Zaawansowane metody statystyczne
Język angielski - plan zajęć dla absolwentów kierunku lekarskiego - aktualizacja z dnia 23.09.2020 r.
Język angielski - plan zajęć dla absolwentów kierunków innych niż lekarski
Zasady etyki w badaniach naukowych - zajęcia odbędą się w semestrze letnim