Strona główna » Druki do pobrania

Druki do pobrania

  • wzór indywidualnego planu badawczego (załącznik_1)
  • oświadczenie o posiadaniu elektronicznego indentyfikatora naukowca - ORCID (załącznik_2)
  • oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska (załącznik_3
  • oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potzreby ewaluacji jokości działalności naukowej (załącznik_4)
  • wykaz osiągnięć naukowych przypisanych do dyscypliny naukowej do oświadczenia w załączniku 4 (załącznik_4_a)
  • wzór sprawozdania śródokresowego z realizacji indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej (załącznik_5