Strona główna » Kolegia dyscyplin naukowych

Kolegia dyscyplin naukowych

Skład Kolegium Dyscypliny Nauk Medycznych

 1. Przewodnicząca - Dr hab. n. med. Iwona Malinowska
 2. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
 3. Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk
 4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 5. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
 6. Dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
 7. Lek. Cezary Maciejewski

Skład Kolegium Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

 1. Przewodniczący - Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
 2. Dr hab. n. społ. Magdalena Woynarowska-Sołdan
 3. Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
 4. Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
 5. Dr n. o zdr. Anna Leńczuk-Gruba
 6. Dr n. o zdr. Magdalena Milewska
 7. Mgr Dariusz Piszczyk

Skład Kolegium Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

 1. Przewodniczący - Prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki
 2. Dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko
 3. Dr hab. n. farm. Joanna Giebułtowicz
 4. Dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk
 5. Dr hab. n. farm. Edyta Pindelska
 6. Dr hab. n. farm. Grażyna Sygitowicz
 7. Mgr farm. Andrzej Patyra