Strona główna » Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

(podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210 poz. 2135 z późn. zm.)

1) doktoranci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego:

  • przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukoń­cze­nia 26 roku życia,
  • przez pracującego małżonka
  • przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie),
  • samodzielnie (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
  • przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców np. rodzice nie żyją)

Wykaz przychodni Medycyny Pracy na rok 2021

Poniżej zamieszamy wykaz przychodni Medycyny Pracy na rok 2021, który zawiera spis placówek służby zdrowia, które w bieżącym roku będą wykonywały badania uczniów, studentów i kandydatów z zakresu medycyny pracy, bezpłatnie ze skierowaniem ze szkoły lub uczelni (wykaz wg stanu na dzień 17.05.2021r.)

Wykaz przychodni Medycyny Pracy 2021