Strona główna » Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Rejestracja kandydatów w systemie IRK

1  - 10 lipca 2020 r.

Egzamin pisemny z nowożytnego języka obcego

15 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników z I etapu rekrutacji: egzaminu z nowożytnego języka obcego

17 lipca 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów

20 – 24 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników z II etapu rekrutacji: oceny dotychczasowych osiągnieć kandydata

10 sierpnia 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w dyscyplinie nauki medyczne

7-11 września 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

7-8 września 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

9-11 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego i listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej


15 września 2020 r.