Strona główna » Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020:

- lista przyjętych 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanej punktacji są dostępne do wglądu w Biurze Szkoły Doktorskiej WUM (pok. 121B w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnym) w godzinach 9.00 - 15.00.