Strona główna » Komunikaty Lista

Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi obecnie nabór na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Definicja młodego naukowca

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

a)            jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

b)           posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Informacja na temat szkolenia "Ochrona własności intelektualnej w obszarze life science"

Szanowni Państwo,

Zespół Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza studentów i doktorantów do udziału w szkoleniu pt.: "Ochrona własności intelektualnej w obszarze life science", które odbędzie się 3 grudnia br. w szpitalu pediatrycznym w Sali konferencyjnej na poziomie -1.3

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców IBIB

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców z obszaru nauk biomedycznych „Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych”. Konferencja odbędzie się 8-ego maja 2020 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Otwarty UW - zaproszenie do zgłaszania propozycji autorskich kursów

Uniwersytet Otwarty UW zaprasza do zgłaszania propozycji autorskich kursów na II trymestr roku akademickiego 2019/2020. W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13). 

VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki

VI  Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW  nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki 

Poznań 30.11.2019 ; Warszawa 7.12.2019; Wrocław 8.12.2019;  Kraków 14.12.2019.

Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 Fundacji Rozwoju WUM

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór wniosków w III konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe.

Fundacja przyzna po dwa stypendia wyjazdowe w roku 2020:

a) dla studentów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie krótszy niż 14 dni,
b) dla doktorantów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie Krótszy niż 14 dni.