Strona główna » Komunikaty Lista

3 edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej Uczenia Głębokiego

Zaproszenie na trzecią edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej Uczenia Głębokiego (International Summer School on Deep Learning, 6-10 lipca, 2020). 

Zaproszenie na VI Interdyscyplinarną Konferencję Psychologiczną "Burza Mózgów"

Międzyuczelniane Koło Psychologii Klinicznej "Psyche", Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pragną najserdeczniej zaprosić doktorantów do uczestniczenia w VI Interdyscyplinarnej Konferencji Psychologicznej "Burza Mózgów". Konferencja będzie miała miejsce 4 kwietnia br. w Szczecinie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zaproszenie na XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 23 - 25 września 2020 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja pt. "Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia".

Konferencja pt. "Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia".

Gówne cele konferencji to:

- zaprezentowanie własnej pracy naukowej - 2 WYSTĄPIENIA,

- trening wystąpień z naszym wsparciem,

- NISKI KOSZT udziału w konferencji.

Zplanowane terminy:

Gdańsk 14.03.2020

Katowice 21.03.2020

Lublin 29.03.2020

Poznań 4.04.2020

Wrocław 5.04.2020

 

Ta nowa konferencja to TRENING wystąpień publicznych oraz wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych.

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców IBIB

Samorząd Doktorantów IBIB PAN zaprosza doktorantów do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców z obszaru nauk biomedycznych „Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych”. Konferencja odbędzie się 8-ego maja 2020 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi obecnie nabór na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Definicja młodego naukowca

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

a)            jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

b)           posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Informacja na temat szkolenia "Ochrona własności intelektualnej w obszarze life science"

Szanowni Państwo,

Zespół Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza studentów i doktorantów do udziału w szkoleniu pt.: "Ochrona własności intelektualnej w obszarze life science", które odbędzie się 3 grudnia br. w szpitalu pediatrycznym w Sali konferencyjnej na poziomie -1.3

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców IBIB

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców z obszaru nauk biomedycznych „Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych”. Konferencja odbędzie się 8-ego maja 2020 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Strony