Strona główna » Konferencja

Konferencja

Konferencja „Jak zdobyć pierwszy grant – teoria i praktyka” odbyła się w dniu 23 października 2020 roku.

Pierwsza część konferencji obejmowała wystąpienia przedstawicieli prestiżowych instytucji finansujących badania naukowe i stypendia dla osób na wczesnym etapie kariery naukowej i studentów oraz wystąpienia beneficjentów grantów tych instytucji.

W drugiej części odbyła się dyskusja panelowa zaproszonych gości z aktywnym udziałem uczestników konferencji.

Program „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

·         prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM (prezentacja)
·         Krzysztof Bartkowiak, I Wydział Lekarski WUM (laureat Diamentowego Grantu) 

Programy Narodowego Centrum Nauki (NCN)
·         dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko, Koordynator Dyscyplin w dziale nauk o życiu, NCN (prezentacja)
·          dr Laura Bandura, Główny specjalista ds. otwartej nauki, NCN (prezentacja)
·         dr Szymon Walter de Walthoffen, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM (laureat konkursu Miniatura) 
·         lek. Marta Skowrońska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM (laureatka konkursu Preludium)

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) 
·         Katarzyna Aleksy, Kierownik Pionu Programów dla Instytucji, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (prezentacja)
·         lek. Karol Taradaj, Katedra i Klinika Okulistyki (uczestnik Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej) (prezentacja)

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 
·         dr Maria Mosor, Koordynator Programu, FNP (prezentacja)
·         mgr Joanna Chmielewska, Studium Medycyny Molekularnej WUM, Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej, Centrum Nowych Technologii UW (laureatka stypendium START)