Strona główna » Zarząd Samorządu Doktorantów WUM na rok akademicki 2019/2020

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM na rok akademicki 2019/2020

Przewodniczący – mgr farm. Andrzej Patyra 

Wiceprzewodniczący – lek. Carlo Bieńkowski

Sekretarz – mgr Dariusz Piszczyk

Skarbnik – lek. Piotr Wasilewski

Członkowie Zarządu:

lek. Magdalena Chrabąszcz

lek. Stanisław Zgliczyński 

mgr piel. Zuzanna Strząska - Kliś

mgr piel. Paulina Pergoł - Metko
Anna Mazurek